Celosvětově
Potřebujete pomoc? Mail Icon

ANALÝZA OLEJE LUBEWATCH

Nejlepší údržba je preventivní údržba. Program analýzy olejů LubeWatch společnosti Chevron poskytuje manažerům kritické informace o výkonnosti maziv použitých ve všech mobilních i těžkých průmyslových zařízeních.

ANALÝZA OLEJE MŮŽE PŘISPĚT K TOMU, ŽE VAŠE ZAŘÍZENÍ BUDE FUNGOVAT LÉPE A DÉLE

Texaco Lube Watch Oil Analysis helps your vehicles and equipment run better for longer

Analýza oleje LubeWatch vám umožňuje sledovat výkonnost zařízení, které je životně důležité pro vaše podnikání. Pravidelnou analýzou oleje můžete optimalizovat životnost zařízení a výměnné intervaly, identifikovat potřeby maziva a monitorovat změny prostředí v zařízení.

Tyto poznatky pomáhají přesně plánovat údržbové práce, což může snížit ztrátové časy či dokonce zcela eliminovat riziko vážné poruchy.

Texaco Lube Watch Oil Analysis helps your vehicles and equipment run better for longer
SPOLEHLIVOST JE NÁŠ ZÁVAZEK

Zavedení spolehlivosti do každodenního podnikání vyžaduje závazek. O tom něco víme. Ve společnosti Chevron jsme vytvořili firemní kulturu zaměřenou na bezpečnost a spolehlivost. Tu spojujeme s naší tradiční vedoucí pozicí v inovaci složení produktů. Bezpečný a spolehlivý provoz je to, co nás charakterizuje a odlišuje od dodavatelů maziv, kteří o spolehlivosti jen hovoří. U společnosti Chevron jí žijeme.FAKTA O ÚDRŽBĚ TÝKAJÍCÍ SE UŽIVATELŮ PROGRAMU ANALÝZY OLEJE:

80%

Maximalizuje provozuschopnost na základě využívání analýzy oleje.*

77%

Zjišťuje, že výsledky testů a analýzy oleje zlepšují jejich program údržby a přispívají k vyšší spolehlivosti provozu jejich zařízení.*

69%

Využilo výsledků testování a analýzy oleje k optimalizaci intervalů výměny oleje až na dvojnásobek doby ve srovnání se standardní výměnou oleje.*

80%

Hlásí, že včasné odstávky šetří náklady v porovnání s neočekávanými poruchami zařízení.*

*POLARIS OUTLOOK 2015 Srovnávací studie pro odvětví analýzy olejů.

PŘIDEJTE LUBEWATCH DO VAŠEHO PROGRAMU ÚDRŽBY

Zařazení oleje nebo jiných maziv do analýzy LubeWatch je jednoduché. Stačí kontaktovat místního prodejce nebo autorizovaného distributora produktů Texaco, kteří vám pomohou založit si online účet LubeWatch a dodají vám vzorkovací sady.

Po odebrání vzorku tento vložte do poskytnuté předepsané obálky LubeWatch a zašlete jej do laboratoře. Většina testů vzorku bude provedena do 48 hodin od jeho přijetí. Výsledky můžete obdržet e-mailem nebo je získat online.

 

CHCETE ZAČÍT S LUBEWATCH?