Celosvětově
Potřebujete pomoc? Mail Icon

EVROPSKÁ ZÁRUKA DELO PLUS

Semi on highway
OLEJE PRO NAFTOVÉ MOTORY S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ

Záruka zahrnuje veškeré naftové motory pro silniční a terénní vozidla (vyrobená v Evropě i mimo ni), které doporučují konkrétní klasifikaci ACEA nebo specifikaci přímého dodavatele a stupeň viskozity SAE, které produkt splňuje. Navíc tato záruka zůstává v platnosti také pro motorové oleje Delo pro vysokou zátěž, používané v programech prodloužených intervalů výměny, které podporují výrobci motorů. Pro odhad optimálních intervalů výměny oleje a monitorování činnosti zařízení je třeba provádět pravidelné analýzy oleje.

Zahrnuté produkty: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S a Delo Gold Ultra T.

PŘEVODOVÉ OLEJE, OLEJE PRO NÁPRAVY A OLEJE PRO PŘEVODOVKY

Záruka zahrnuje veškeré manuální převodovky, nápravy a náboje kol vyrobené v Evropě i mimo ni v případě instalace v nákladních vozidlech s vysokou zátěží (3,5 mil. tun a více) nebo při použití ve vozidlech jiných tříd, kde je použití produktů ve shodě s příslušným technickým listem Chevron ve vztahu k tomuto zařízení. Navíc tato záruka zůstává v platnosti také pro použití v programech prodloužených intervalů výměny, které podporují výrobci zařízení. Pro odhad optimálních intervalů výměny oleje a monitorování činnosti zařízení je třeba provádět pravidelné analýzy oleje.

Zahrnuté produkty: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL a Delo TorqForce.

Large Dump Truck
NAMAZANÁ LOŽISKA A NÁVĚSOVÉ TOČNICE

Záruka zahrnuje veškeré automobilové součásti pro vysokou zátěž vyrobené v Evropě i mimo ni, namazané a chráněné mazivy dle pokynů výrobců.

Zahrnuté produkty: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF a Texaco Molytex EP 2.

CHLADICÍ/NEMRZNOUCÍ SYSTÉMY

Záruka zahrnuje veškeré automobilové chladicí systémy pro vysokou zátěž vyrobené v Evropě i mimo ni, udržované a provozované v souladu s doporučeními přímých výrobců.

Zahrnuté produkty: Delo XLC Antifreeze/Coolant a Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

Společnost Chevron na základě svého uvážení bezplatně vymění nebo vrátí plnou nákupní cenu veškerých produktů Delo nebo Texaco, které nejsou v souladu s touto zárukou.

Dále společnost Chevron uhradí náklady na opravu poškození (pouze díly a práce) vašeho zárukou krytého zařízení, které bylo způsobeno selháním produktu Delo nebo Texaco společnosti Chevron, pokud bylo zařízení používáno za normálních provozních podmínek a udržováno v souladu s doporučeními výrobce (včetně výběru maziva). Taková záruka se nerozšiřuje na součásti, které nejsou uvedeny ve výše uvedených popisech zařízení krytých zárukou v důsledku stavu, který nesouvisí s použitím produktu nebo je výsledkem normálního a očekávaného opotřebení zařízení, nebo v případě, kdy vlastnosti produktu mohly být ovlivněny použitím jiných produktů (včetně použití dodatečných aditiv).

Pokud chcete uplatnit reklamaci na základě této záruky, předložte záznamy, prokazující, že na zařízení byl prováděn servis v intervalech doporučených výrobcem zařízení. Rovněž bude třeba předložit vzorek maziva nebo chladící kapaliny z porouchaného zařízení a rovněž poskytnout možnost, aby společnost Chevron nebo její zástupce provedli prohlídku záznamů o provozu zařízení a toto zařízení a porouchané díly otestovali.

V této záruce termín „Chevron“ znamená společnost „Chevron Belgium N.V.“. Jak bylo uvedeno, tato záruka se vztahuje pouze na škody na vašem zařízení (pouze díly a práce). Pokud v této Evropské záruce Delo Plus není uvedeno jinak, pak společnost Chevron neposkytuje ani nezaručuje žádné jiné výslovné ani mlčky předpokládané záruky z podstaty ani ze zákona ohledně popisu produktů, jejich kvality, obchodovatelnosti nebo vhodnosti k jakémukoli konkrétnímu účelu, ani v žádné jiné záležitosti. Společnost Chevron rovněž není odpovědná nebo zavázaná vám ani žádné jiné osobě za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé ztráty či škody vzniklé v důsledku použití produktů.

V případě, že dojde k poruše zařízení, tým technické podpory společnosti Chevron ve spolupráci s vámi pomůže určit příčinu problému. Pokud nejde o chybu produktu společnosti Chevron, poskytneme vám výsledky naší analýzy, abychom vám pomohli zjistit hlavní příčinu závady.